အင္တာနတ္ဖြင့္ျပီးေတာ့ အသံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။အရမ္းေပ်ာ္ဖို ့ေကာင္းပါတယ္ စမ္းသံုးၾကည့္ပါ။ေပးထားတဲ့ လင့္ကေန ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

Play Store Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chatme.laicomm

 

Direct Link : Download APK

 

Add comment